Bulgarian Chapter of the Association for Information Systems - BulAIS

Контакти

За въпроси свързани с BulAIS членство и услуги на организацията:

Калинка Калоянова
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по математика и информатика

e-mail: kkaloyanova@fmi.uni-sofia.bg