Bulgarian Chapter of the Association for Information Systems - BulAIS

    Bulgarian Chapter of the Association for Information Systems - BulAIS

    The Bulgarian Association for Information System (BulAIS) е българска организация, част от Асоциацията за Информационни системи - глобална мрежа от общности, свързани с информационните системи. Българската асоциация за информационни системи обединява всички изследователи и академици от ИС.
    Мисията на BulAIS е да създаде среда за обмен на информация, знания и компетентност в областта на информационните системи. Това може да се постигне с дългосрочна работа на всички членове на BulAIS.
    Сайтът (www.bulais.fmi.uni-sofia.bg) е разработен за популяризиране на Асоциацията и за обмен на информация между нейните членовете.